GDPR-rådgivning – få styr på persondataforordningen

Har du brug for GDPR-rådgivning? Lad os hjælpe dig med at få styr på GDPR i din virksomhed. Hos Ad hoc Regnskab har vi specialiseret os i GDPR-vejledning – også kaldet vejledning i persondataforordningen. Vi holder til i Borup i Køge Kommune, men vi arbejder som GDPR-vejleder for virksomheder og foreninger i hele Danmark.

Vi skaber struktur i din håndtering af persondata

Vi har arbejdet med bogholderi og regnskab i mere end 30 år. I de senere år har vi specialiseret os i den aktuelle lovgivning om persondata, der omtales som persondataforordningen, men også kaldes for GDPR.

Som GDPR-rådgiver hjælper vi virksomheder, foreninger og andre med at få skabt den struktur, som alle danske virksomheder skal leve op til jævnfør EU’s direktiv af 2018. Samtidig hjælper vi med at vedligeholde strukturen. Vi anvender en platform, der sikrer den bedst mulige løsning i forhold til struktur og vedligeholdelse.

Vores rolle er at være GDPR-konsulent, men uanset den valgte struktur, er det altid kundevirksomheden selv, der er dataansvarlig. Det fremgår af forordningen. Det kan virke kompliceret og måske uoverskueligt, men det er det ikke for os, og derfor tilbyder vi GDPR-rådgivning.

Hvad er GDPR?

Databeskyttelsesforordningen, som også bliver kaldt for persondataforordningen, er en EU-forordning.  Den stiller krav til, hvordan man skal behandle personoplysninger, hvilket vil sige enhver form for aktivitet såsom indsamling, registrering, organisering, systematisering og opbevaring.

Der kan også være krav om at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO), og nogle virksomheder vælger frivilligt at få en databeskyttelsesrådgiver for at signalere tryghed og troværdighed. Reglerne for en frivilligt eller obligatorisk udnævnt databeskyttelsesrådgiver er de samme.

Der gives store bøder for overtrædelse af persondataforordningen, da EU ønsker, at bøderne skal have en afskrækkende effekt. En virksomhed kan risikere bøder på op til 20 millioner euro eller 4 procent af den globale omsætning. Desuden kan den ansvarlige også komme i fængsel.

Databeskyttelsesforordningen (også kaldet persondataforordningen) er kort fortalt en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske Union.

Forordningens formelle navn er: “Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)”.

Forordningen bliver kaldt GDPR i daglige tale, hvilket er en forkortelsen af det formelle engelske navn, som er “General Data Protection Regulation”.

Databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft den 25. maj 2018, afløser databeskyttelsesdirektivet. Danmark skal følge forordningen og supplere bestemmelserne i forordningen via blandt andet Databeskyttelsesloven. Det er her, at vi kommer ind i billedet med vores GDPR-rådgivning.

Har du brug for hjælp?

Skriv til os her. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser inden for 48 timer.

  Få mere information om vores GDPR-rådgivning

  Du er velkommen til at få mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at leve op til persondataforordningen. Vi kan også hjælpe med at vedligeholde en eksisterende struktur. Kontakt os gerne for at få en snak om vores GDPR-rådgivning og for at få et uforpligtende tilbud.

  Din regnskabshjælp

  Med Ad hoc Regnskab hjælper vi dig med at fokusere på det, du er god til – og det styrker din forretning.
  Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål, eller ønsker vejledning omkring dit firmas behov.

  Kontakt os